อาสนะ

อาสนะ

Revolved Head-to-Knee: Asana that Tempts

Revolved Head-to-Knee: Asana that Tempts

A simple and quiet seated pose like Revolved Head-to-Knee Pose (Parivrtta Janu Sirsasana) happens to be a good pose that reveals the way you deal with your desire.

by × พฤษภาคม 20, 2014 × 0 comments

อาสนะ

Side Plank: Complexity in Simplicity

Side Plank: Complexity in Simplicity

The overall alignment of Side Plank Pose – Vasisthasana might look pretty simple, actually it is the Mountain Pose – Tadasana in the other dimension. However, the placement of the bottom arm and shoulder of Side Plank is particularly complex.

by × เมษายน 18, 2014 × 0 comments

อาสนะ

Side Angle: ยึดแล้วยืด

Side Angle: ยึดแล้วยืด

จากการสังเกตนักเรียนโยคะที่ฝึกใหม่ ๆ เวลาทำท่า Side Angle Pose – Parsvakonasana อาการที่พบเห็นอยู่บ่อย ๆ คือทรงแล้วทรุด ดูเหมือนนักเรียนจะอยากเหยียดขาหน้าและงอขาหลังเสียมากกว่า ในขณะเดียวกันก็อยากจะวางหน้าอกลงบนต้นขาด้านหน้าเผื่อว่าจะทำให้รู้สึกเบาขึ้นมาบ้าง

by × มีนาคม 31, 2014 × 0 comments

อาสนะ

Warrior 2: พร้อมรบ

Warrior 2: พร้อมรบ

Warrior 2 หรือท่า Virabhadrasana 2 มักจะเป็นท่าตั้งต้นก่อนที่จะเคลื่อนไปสู่อาสนะต่อ ๆ ไป ดังนั้นยิ่งเราจัดท่า Warrior 2 ได้ดีเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้เราสามารถทำท่าถัด ๆ ไปได้ดีมากขึ้นเท่านั้น

by × กุมภาพันธ์ 27, 2014 × 1 comment