ประสบการณ์

ประสบการณ์

เหตุและผลของการนั่ง

เหตุและผลของการนั่ง

ถ้าจะว่ากันตามที่ปรากฏในคัมภีร์ “โยคะสุตราของปตัญชลี”(Yoga Sutras of Patanjali) แล้วล่ะก็ คำว่า “อาสนะ” (Asana) แปลตรงตัวหมายถึงวิธีการนั่ง และตามที่สุตราที่ 46 ระบุไว้ว่า “Sthirasukhamasanam” ซึ่งตามการถอดถ่ายภาษาของ Swami Satyananda Saraswati นั้นท่านแปลว่า “ท่าควรมั่นคงและสบาย” (Steady and comfortable should be the posture)

by × กุมภาพันธ์ 22, 2014 × 0 comments